fredag 1 augusti 2014

Trädgårdsplaner

Under sommaren har vi funderat en hel del på hur vi vill göra med vår trädgård och det finns en hel del som behöver göras. Förra sommaren fixade Anders uteplatsen på baksidan och nu vill vi gärna få till resten av baksidan.

Vi har en gammal uteplats som vi ska riva och ersätta med gräs. Vid uteplatsen har vi påbörjat en inramning med rosor och klematis, och tanken var att denna inramning skulle fortsätta på andra sidan av gången upp till uteplatsen som ska rivas.

Efter att ha funderat en hel del och tittat på hur tomten ser ut har vi kommit fram till att vi ska göra färdigt inramningen och att själva gången ska mest vara en ingång till "rummet" som blir på baksidan. Den gamla uteplatsen rivs och vi ska jämna till slänten så att den inte blir så brant. Där uteplatsen är/var ska vi så gräs och i slänten anlägger vi med sten och växter.

Baksidan idag...
Har varit på Billbäcks och tittat på olika växter som kan trivas i vår slänt som komplement till de växter som finns där idag. Bland gräset och vildhallonen finns det jättedaggkåpa, ormögon, penningört, aklejor och bergsklint.

Blommor som skulle kunna funka på den "nya" baksidan
Planen är att vi ska påbörja arbetet under hösten och att vi förhoppningsvis blir klara till nästa vår/sommar. Ska bli kul att se hur trädgården växer fram och hur väl den kommer att stämma med den inre bild som jag har...den kommer i alla fall inte bli sämre än det vi har nu ;).


Inga kommentarer: